ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์โลกมีความไม่แน่นอนมากขึ้นและยากต่อการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

บริษัทของคุณพบปัญหาดังต่อไปนี้หรือไม่?

  • อย่างที่ 1 ต้นทุนการผลิตไม่สอดคล้องกับต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น
  • อย่างที่ 2 ค่าเช่าโรงงานสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและค่าใช้จ่ายคงที่สูง
  • อย่างที่ 3 เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูง ทำให้ไม่สามารถจัดหาแรงงานได้
  • อย่างที่ 4 สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังไม่มั่นคง ทำให้ต้องแบกรับความเสี่ยงเป็นอย่างมาก (ไม่สามารถกำหนดแผน BCP ได้)
  • อย่างที่ 5 ซัพพลายเออร์มีความสามารถไม่เพียงพอ หรือการจัดการต่างๆยังไม่ดีพอ คุณภาพของผลิตภัณฑ์มักจะไม่เสถียร
  • อย่างที่ 6 ระยะเวลาขนส่งสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศนั้นมีความไม่แน่นอน หรือมีระยะเวลารอคอยสินค้าที่ยาวนาน

 

เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

อย่างที่ 1 การลดต้นทุนการผลิต

ต้นทุนแรงงานในประเทศลาวเพียงประมาณ 1/3 ของประเทศไทย

อัตราการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรายปีก็ค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน

ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศลาวอยู่ที่ 1.1 ล้านกีบ (1 กีบ = ประมาณ 0.012 เยนสำหรับประมาณ 13,200 เยน) * ณ เดือนมิถุนายน 2563

ค่าแรงขั้นต่ำในประเทศลาวอยู่ที่ 1.6 ล้านกีบ (1 กีบ = ประมาณ 0.007 เยนสำหรับประมาณ 11,200 เยน) * ณ เดือนมกราคม 2567

รายละเอียด คลิกที่นี่

อย่างที่ ต้องการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

เราเสนอขายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและระบบประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้!

รายละเอียด คลิกที่นี่

อย่างที่ 3 มีแรงงานที่เพียงพอ

ประชากรทั้งหมดในประเทศลาวมีจำนวน 6.9 ล้านคนซึ่งไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 ปีดังนั้นเราจึงยังสามารถคาดหวังถึงการเติบโตของประชากรได้

ในขณะที่อุตสาหกรรมยังไม่เติบโตเต็มที่ ทำให้ยังไม่มีการแข่งขันที่รุนแรงในด้านการจัดหาแรงงาน

ในปัจจุบันนั้นยังสามารถรับสมัครพนักงานหลายร้อยคนได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ภายในนิคมอุตสาหกรรมของเรา มีการกำหนดเส้นแบ่งเขตหรือไกด์ไลน์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การเคลื่อนย้ายต่างๆเป็นไปด้วยความปลอดภัย

อย่างที่ 4 มีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประเทศลาวมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศอื่น ๆ

ทำให้ในทุกวันนี้มีความขัดแย้งทางการค้าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ

หากคุณกำลังพิจารณาถึงการว่าจ้างในด้านกระบวนการผลิต OEM, ODM, ขยายหรือจัดตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศ โปรดติดต่อเรา

 


อย่างที่ 5 สามารถยืดหยุ่น Lead time

เราจะตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นในการส่งมอบสินค้า
หากต้องการย่นระยะเวลาส่งมอบสินค้า เราจะมีข้อเสนอต่างๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนา Lead time ให้เหมาะสม
เคสตัวอย่างของการย่นระย่น Lead time คลิกที่นี่

 


อย่างที่ 6 โรงงานให้เช่า


มีพื้นที่ว่างส่วนหนึ่งในโรงงานการผลิตของเรา สามารถให้เช่าที่ดินได้
หากคุณกำลังพิจารณาที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโปรดติดต่อเรา

รายละเอียด คลิกที่นี่