คุณสามารถจ้างเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตของคุณ หรือคุณสามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์จากเราได้

 

คุณจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้

เหตุผลที่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ

 


ส่วนที่ 1 ประสบการณ์การออกแบบและการพัฒนาที่สูง

แผนกวิจัยและพัฒนาของเราผ่านการออกแบบและพัฒนาทั้งปลั๊กไฟ, สายไฟ, TV, HDD, เครื่องดูดฝุ่น, แบตเตอรี่, จักรยานพลังงานแสงอาทิตย์, รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างมากมาย ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่พัฒนาโดยบริษัทของเราจะมีการปรึกษาหารือกับลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน และร่วมกันตรวจสอบคุณภาพจนกว่าจะแล้วเสร็จ

สั่งสมความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการเหล่านั้น มาเป็นเวลานาน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตทุกขั้นตอน

ใช้กระบวนการ  FMEA หรือการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบ เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ

 


ส่วนที่ 2 การออกแบบแม่พิมพ์

ออกแบบแม่พิมพ์โลหะโดยแผนกวิศวกรรมแม่พิมพ์ ซึ่งชิ้นส่วนโลหะที่ถูกกดปั๊มจะออกมาดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการออกแบบแม่พิมพ์ และเนื่องจากบริษัทของเราทำการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้ได้แม่พิมพ์ออกมาตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ

 


ส่วนที่ 3: ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการกดปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่อง

เราดำเนินการผลิตเทอร์มินอล, แผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อน HDD หรือการกดปั๊มแบบผสม ด้วยกระบวนการการกดปั๊มโลหะด้วยความเร็วสูง

ปัจจุบัน การศึกษาเทคโนโลยีการกดโลหะพัฒนาขึ้น ทำให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การตัดหรือการลากขึ้นรูป

 

แผนกวิศวกรรมแม่พิมพ์ของ Kitani พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการกดปั๊มโลหะให้มีประสิทธิภาพ

 


ส่วนที่ 4 แผนก FA ภายในบริษัท ได้ผลิตฟังก์ชัน Pokayoke เพื่อใช้ในสายการผลิต

แผนก FA (Factory Automation)  ของเราออกแบบและผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ, อุปกรณ์ตรวจสอบ และอุปกรณ์จับยึดทั้งหมด

ในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว เรายังรับคำสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด ดังนั้นเราจึงต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

อุปกรณ์การผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด ฯลฯ ที่ใช้ในสายการผลิตของเราได้รับการตรวจสอบระดับของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นคำนวณโดยกระบวนการ FMEA และฟังก์ชัน Pokayoke อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง