จากการร่วมงานกันมายาวนานของเรากับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่น เราสามารถทำการร้องขอการจัดส่งที่หลากหลายสำหรับกรณีต่างๆได้ โดยเฉพาะการลด Lead time การจัดส่งชิ้นส่วนไปยังต่างประเทศ มักเป็นปัญหาของแต่ละบริษัทที่จะต้องปรับปรุง ซึ่งเราประสบความสำเร็จในการลด Lead time ในหลายครั้ง

ตัวอย่างเช่น


ตัวอย่างการลด Lead time หรือระยะเวลารอสินค้า

ลูกค้า : บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่
ปลายทาง (ประเทศที่จัดส่ง) : มาเลเซีย (ปีนัง)
สินค้า : ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
ปริมาณการขนส่ง : ภาชนะ 40 ft โหลดเต็ม

Lead time ก่อนหน้า : 7 วัน จากจีน ⇒ มาเลเซีย โดยทางเรือ

Lead time ภายหลัง : 3 วัน จากลาว ⇒ มาเลเซีย โดยทางบก

 


ผลการปรับปรุง Lead time

ด้วยการปรับปรุงข้างต้นสามารถลดระยะเวลาได้ถึง 4 วันและสามารถปรับแผนการผลิตของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างมาก ทางเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะตอบสนองลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

โปรดติดต่อเรา