บริษัทของเราเป็นโรงงานขนาด 20,000 ตร.ม. ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสะหวันนะเขต ประเทศลาว
และสามารถให้เช่าที่ดินขนาด 10,000 ตร.ม. ได้

ลูกค้าที่เช่าแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • ไม่เสียภาษีนำเข้าและส่งออกมายังประเทศไทย (วัสดุชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอุปกรณ์ ฯลฯ ) * เป็นสิทธิประโยชน์เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • ค่าไฟฟ้าที่ไม่แพง  (ประมาณ 0.08 ดอลลาร์สหรัฐ / กิโลวัตต์ชั่วโมง)
  • ทำเลดี ห่างจากชายแดนไทยประมาณ 2 กม. ห่างจากสนามบินสะหวันนะเขตประมาณ 5 กม.
  • รองรับการจัดตั้งบริษัททั้งหมด (การขอใบอนุญาตทำงานใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ, การแนะนำที่อยู่อาศัย ฯลฯ )
  • ได้รับการช่วยเหลือด้านการจ้างงาน ทั้งผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ล่าม คนงานทั่วไป ฯลฯ
  • สนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ ธุรการ กฎหมาย บัญชี สวัสดิการและอื่นๆ
  • ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการผ่านเข้าออกด่านศุลกากรและขั้นตอนการขนส่ง ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์
  • การแก้ไขระบบกฎหมายการแบ่งปันข้อมูลการตลาด ฯลฯ
  • ที่บริษัทของเราสามารถให้บริการการปั๊มโลหะ, ฉีดขึ้นรูปพลาสติกได้

แน่นอนว่าบริษัทของคุณสามารถจ้างให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตได้